Klikk GPX-fil for nedlasting til PC

Blestua1 Blestua - Solobua - Korslinuten - Strutaasen

Butjonn1 Butjonn - Den Hvite Hesten - Aaklinuten - Kroktjonn

Butjonn2 Butjonn - Blenuten - Aaklinuten

Fagerfjell-Kloeklarunden Fagerfjell – Skjentjenna - Krokla - Fagerfjelltjenna

Fagerfjell1 Fagerfjell - Wernskjoldhytta - Rindalsrinden - Kjorkja

Fagerfjell2 Fagerfjell – Gvelven Kro langs sykkeltraseen

Fagerfjell3 Fagerfjell – Skjentjenna-Runden (10km)

Holseter1 Holseter - Gunnulfsbua - 1111-vannet - Brorsteiene

Holseter2 Holseter - Gunnulfsbua - Flesebekkble - Langevann

Hoelseter-Gunnulvsburunden Holsetra - Gunnulvsburunden - Fagerfjelltjenna - Werenskioldhytta

Hoelseter-Langevatnrunden Holsetra - Langevatnrunden - Gunnulvsbuble - Storvassnuten

Kjorkjevatnet1 Kjorkjevatnet - Brorsteiene - 1111-vannet

Kjorkjevatnet2 Kjorkjevatnet - Eriksbu - Blomtjenn - Krokstul

Nordstul-Bletoppen Nordstul - Surløytenuten - Bletoppen - Sigrisbu

Nordstul-Broersteinene Nordstul - Vassholet - Langevatn - Broersteinene - Bletoppen

Nordstul-Tverrgronutan Nordstul - Vassholet - Bleporten - Tverrgronutan

Veggli-Senhovd Veggli-Steintjonn - topptur til Senhovd